Keď sa povie… “draisina”

Sú medzi nami takí, čo by hneď povedali - no predsa "pra-bicykel". Začiatok cesty, na ktorej sa neskôr objavil velocipéd a potom jeho novšie a novšie podoby a typy. A prečo venujeme práve tomuto dopravnému prostriedku pozornosť na našom blogu? Nuž, dnešný deň, 26. jún, je v historickom kalendári uvádzaný ako deň, kedy bol v... Continue Reading →

Zemepis (a svet) v atraktívnom podaní

27. januára 1888 bola v USA založená nezávislá nezisková vzdelávacia inštitúcia National Geographic Society. Pri jej zrode stál (a bol aj jej prvým prezidentom) právnik, finančník, významná spoločenská a komunitná autorita -- Gardiner Greene HUBBARD.  Bol však aj zakladateľom a prvým prezidentom telefonickej spoločnosti Bell Telephone Company a stál pri zrode a kreovaní časopisu Science.... Continue Reading →

Quo Vadis civilizácia…

... je hlavnou témou prác štyroch autorov, ktorí sa dnes dostali do hľadáčika nášho záujmu. Čo majú spoločné? V historickom kalendári sme ich mená našli v spojení s prvým mesiacom kalendárneho roka. Či už dátumom, ktorý bol začiatkom ich života, alebo tým konečným termínom osudu. Všetko sú to sociológovia a popularizátori vedy. To by možno... Continue Reading →

(Nekonečné) Hľadanie správnej voľby…

Jednou z aktuálne rezonujúcich tém nielen posledných dní je otázka primeranej ochrany prírody, najmä zvierat v kontexte každodenného života tých, ktorí s "chránenými entitami" žijú v blízkom susedstve. Médiá, ako aj mnohí obyvatelia niekoľkých oblastí na Slovensku, riešia najmä premnoženie medveďov. Na počudovanie, podobné problémy, resp. otázky nastoľuje v spojení s operencami, publikácia zo začiatku... Continue Reading →

Aj dary sa ešte “nosia”…

Vďaka Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získala Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU do svojho fondu darom 42 titulov publikácií z produkcie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD. Do konca októbra je možnosť pozrieť si túto kolekciu informačných zdrojov zameranú najmä na problematiku poľnohospodárstva a životného prostredia v čitárni SlPK na Tr. A.... Continue Reading →

Téma dňa :: Káva a vegetariáni

Medzi najobľúbenejšie otázky lekárov, keď sa ocitneme v ordinácii s nejakými zdravotnými problémami, určite možno zaradiť otázky typu: "Koľko káv denne vypijete?" alebo "Ako vyzerá vaša strava?". No a dnešný deň, teda 1. október, má v kalendári, okrem ďalších, aj dva prívlastky - Svetový deň vegetariánov a Medzinárodný deň kávy. Nebudeme sa tu teraz rozpisovať... Continue Reading →

3D tlačiarne nás nenasýtia :: Agrobiodiverzita (nielen) na tanieri

24. september si vďaka nadácii SAVE (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) od roku 2005 pripomíname ako Európsky deň agrobiodiverzity. Má byť pripomienkou toho, že uchovanie potravinovej bezpečnosti je možné iba vďaka tomu, že si dokážeme uchovať tie druhy nielen hospodársky, ale aj kultúrne významných živočíchov a rastlín, ktoré môžu byť základom nášho nasýtenia. Nielen... Continue Reading →

… aj kvitnúce okrasné letničky na tanieri?

Nielen "inovatívne" trendy v našej výžive a stravovaní a zážitkovej gastronómii, ale aj pohľad do sveta slovenského zeleninárstva, vinohradníctva, vinárstva, ovocinárstva a na vplyv rastlinnej potravy na naše zdravie ponúka zborník vedeckých prác z workshopu pod názvom  Záhradníctvo 2019. Workshop sa konal na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU  v Nitre. Možno bude inšpiráciou obsah... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑