(Zlá) Burina (našťastie) nevyhynie…

Pre niekoho objekt úsilia o čo najrýchlejšiu a najdôkladnejšiu likvidáciu, pre niekoho objekt hodný ochrany. Na jednej strane nevítaný "nájomník" na záhrade či na poli, na strane druhej botanický poklad biodiverzity. Mnohí z nás si možno s nostalgiou spomínajú na pestrofarebné spoločenstvá rastlín na okrajoch polí, z ktorých mnohé dnes hľadáme už dosť ťažko. Práve... Continue Reading →

Novinky vďaka Fondu na podporu umenia

V roku 2020 vyhlásil Fond na podporu umenia (ďalej FPU) výzvu č. 10/2020 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu v podprograme so zameraním na akvizíciu knižníc. Naša knižnica využila túto možnosť a v rámci schváleného projektu "Buď "IN" v knižnici" získala sumu 8000 EUR na doplnenie svojho fondu. Začali sme prieskumom medzi našimi používateľmi a... Continue Reading →

Objednali sme, dostali sme, ponúkame …

Už v minulom príspevku som spomínala, že máme pripravenú celú plejádu titulov, ktoré by sme chceli získať. Väčšinu z navrhovaných titulov sme aj objednali a v týchto dňoch začali prichádzať v balíkoch do knižnice. Z balíkov sa knižky vyberú, dostanú identifikačné údaje a znaky knižnice, menne a vecne sa spracujú do katalógu ... A na... Continue Reading →

Študujme nové tituly SPU

Začal sa posledný mesiac roka a my prinášame zoznam nových titulov Vydavateľstva SPU, ktoré pribudli do fondu knižnice. Ide o tituly skrípt, učebníc, monografií ... Titulov a kusov pribudlo celkom dosť. Ich spracovanie a sprístupnenie pre Vás trochu potrvá (2-3 dni). Ak náhodou niečo ešte nebude dostupné, všimnite si v akom stave je záznam o... Continue Reading →

Hľadajte a nájdite …

Tak už sa zas ozývame a chceme Vás pritiahnuť k návšteve našej knižnice ponukou ďalších nových kníh. Určenie - pre koho? - široký záber … Tentokrát ide o naozaj väčšie množstvo noviniek. Nebudeme sa zameriavať na predstavenie 6-7 konkrétnych titulov, ale nové prírastky uvádzame podľa zamerania fakúlt našej univerzity. Tých je šesť. FAPZ-kári nájdu niečo... Continue Reading →

Technici – niečo nové

Dnešok si bez techniky ani nevieme predstaviť. Vývoj ide tak prudko dopredu, že všetko nové nestíhame vnímať, musíme sa zameriavať len na vybrané oblasti, s ktorými prichádzame veľmi často do kontaktu. V nasledujúcich riadkoch predstavíme nové tituly, ktoré sú problematikou blízke študentom Technickej fakulty SPU. O princípoch výroby prototypov a technických systémov pomocou aditívnych technológií... Continue Reading →

Nielen obsah, ale aj obálky noviniek sú lákavé …

O krásnych koňoch (plemeno Norik muránsky) a ich 70-ročnom chove v regióne Gemer sa dozviete viac v zborníku Norik muránsky : zborník odborných prác ... O zhodnotení kvality vybraných hontianskych vzoriek vín si prečítate v odbornej knižnej publikácii Špecifické hodnotenie kvality vína z vybraného regiónu ... O modernej závlahovej sústave, o pivotových závlahových zariadeniach, ich... Continue Reading →

Bližšie k študentom FZKI

Počas septembra 2020 sa nám podarilo získať do fondu knižnice viaceré tituly, ktoré sú tematicky najbližšie poslucháčom Fakulty záhradnej a krajinnej architektúry. Inšpiráciu, k získaniu niektorých z nich, som čerpala z katalógu knihovny Mendelovej univerzity v Brne, napr. České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje (1550-1720) a České zahradní umění klasicismu a... Continue Reading →

Nový akademický rok …

... začína na našej univerzite 21. septembra 2020. Začína netradične, dvojtýždňovým dištančným štúdiom. Zatiaľ. Takmer po polročnej odmlke sa hlásime aj my do povedomia novým, ale i starším študentom našej univerzity. Hlásime sa s titulmi, ktoré vyšli v priebehu leta a pomôžu všetkým ľahšie zdolať problematiku príslušných predmetov v nastávajúcom semestri. Tak nech sa páči,... Continue Reading →

Kniha ku knižke …

... nám pribúda na police. Niektoré kusy do študovní, niektoré do skladu. Tak sa zoznámte s ďalšími novinkami ... Pre "koniarov" máme k dispozícii niečo o tom, ako si z koňa vytrénovať špičkového pretekára - Drezurní cviky. Pre chovateľov psov / psíkov v meste zas titul Psi v džungli velkoměsta, ktorý si môžete vypožičať aj... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑