Zopár jednoduchých odporúčaní pre prácu s literatúrou

Pre napísanie dobrej seminárnej, bakalárskej či diplomovej práce treba všeličo, ale dobrá literatúra je polovica úspechu. Preto je užitočné obetovať jej hľadaniu trochu času. Tu je zopár odporúčaní pre tých, ktorí to myslia vážne: Nepovažujte hľadanie literatúry za mechanickú prácu. Táto činnosť môže prispieť k porozumeniu témy a tiež k osvojeniu si správnej odbornej terminológie.... Continue Reading →

Kvalita literatúry / informácií je veľmi dôležitá

Dobrá záverečná práca musí obsahovať spoľahlivé a hodnoverné informácie, čerpané z kvalitnej literatúry, resp. informačných zdrojov. Odporúča sa používať najmä vedecké a odborné zdroje. Informácie populárneho či populárno-náučného charakteru sa používajú iba vtedy, ak si to vyžaduje téma práce a, samozrejme, vždy s primeraným zdôvodnením. Pre posudzovanie kvality informácií sa často odporúča tzv. CRAAP test.... Continue Reading →

Bibliografické databázy – načo sú?

Môžu byť veľmi užitočné na vytvorenie komplexného obrazu o literatúre k danej problematike. Umožnia rýchlo a ľahko urobiť  prehľad publikácií, väčšinou však bez priameho prístupu k samotným textom. Ak si chcete urobiť prehľad o literatúre k vašej téme v celosvetovom meradle (a nebojíte sa angličtiny), pomôžu najmä medzinárodné bibliografické databázy Web of Science a Scopus.... Continue Reading →

Ako môže pomôcť knižnica študentom pri príprave seminárnych / záverečných prác?

  Knižnice väčšinou študenti vnímajú iba ako miesta, kde sa dajú požičať knihy, je toho však oveľa viac, čo študentom môžu poskytnúť. Tu je prehľad služieb Slovenskej poľnohospodárskej knižnice, ktoré sa môžu zísť pri príprave záverečnej práce. Na prvom mieste, samozrejme, sú tlačené knihy, časopisy a iné publikácie. Čo všetko máme, zistíte v našom online... Continue Reading →

Keď si mám urobiť rešerš

Môžem skúsiť dve veci objednám si rešerš v knižnici, spoľahnem sa na seba a rešerš si urobím. Odporúčame druhú možnosť, pretože urobiť si rešerš nie je nič zložité, zároveň jej príprava pomáha lepšie porozumieť zadanej téme a zorientovať sa v správnej terminológii, ktorá s témou súvisí. Čo vlastne rešerš je? Je to zoznam literatúry, potrebný... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑