AKO CITOVAŤ – článok zo zborníka

Zápis údajov a interpunkcia: PRIEZVISKO, Meno a PRIEZVISKO, Meno. Rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania: Vydavateľ, s.  Z-W. ISBN.            V texte citovať napríklad: Bakay a Miklášová (2021) popisujú riešenie ... alebo Ako popisujú niektorí autori (Bakay a Miklášová, 2021), riešením je V zozname použitej literatúry uviesť napríklad:

AKO CITOVAŤ – článok v tlačenom časopise

Ak článok má 5 autorov a menej,  treba ich v zázname uviesť všetkých. Oddeľujeme ich bodkočiarkou alebo pomlčkou, pred menom posledného autora píšeme "a". Ak je autorov viac ako 5, môžeme vypísať všetkých, ale stačí aj iba uviesť prvého a použiť skratku "et al". Zápis údajov a interpunkcia: PRIEZVISKO, Meno; PRIEZVISKO, Meno a PRIEZVISKO, Meno. Rok vydania.... Continue Reading →

Výstupy EPCA – zmeny od decembra 2022

Aplikáciu Výstupy EPCA, ktorá slúži pracoviskám a zamestnancom SPU v Nitre na tvorbu výstupov publikačnej činnosti a ohlasov priebežne upravujeme. V roku 2022 prešla viacerými úpravami najmä kvôli Vyhláške MŠVVaŠ 397/2020 , ktorá zásadne zmenila kategórie publikačnej činnosti a ohlasov. Položky pridané z dôvodu novej vyhlášky Kategórie publikačnej činnosti od roku 2022 Študijný odbor Kategórie... Continue Reading →

Prvý krát v knižnici?

Vitajte! Sme radi, že ste prišli. Zatiaľ iba virtuálne, ale dúfame, že prídete aj reálne - do Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre na Štúrovu ulicu 51 (presne oproti McDonald´s), alebo do čitárne na Triede Andreja Hlinku (po aulou). Ak by ste ju nevedeli nájsť, obrázok možno pomôže: Knižnica ponúka množstvo skvelých kníh a... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑