Stromy jeho života…

18. februára 2004 zomrel popredný slovenský botanik - fyziológ doc. RNDr. Gejza Steinhübel, DrSc. Jeho meno sa spája tak s pedagogickým pôsobením na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ako aj s vedeckým pôsobením na pôde Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene, neskôr na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene. Významná časť jeho života je spojená... Continue Reading →

Quo Vadis civilizácia…

... je hlavnou témou prác štyroch autorov, ktorí sa dnes dostali do hľadáčika nášho záujmu. Čo majú spoločné? V historickom kalendári sme ich mená našli v spojení s prvým mesiacom kalendárneho roka. Či už dátumom, ktorý bol začiatkom ich života, alebo tým konečným termínom osudu. Všetko sú to sociológovia a popularizátori vedy. To by možno... Continue Reading →

Z historického kalendára :: Počul zem, ako spieva…

Pred 125 rokmi, 14. októbra 1894 sa narodil národný umelec profesor Karol (Karel) PLICKA. Muž, ktorého považujú "za svojho" na obidvoch brehoch rieky Moravy. Človek, kotorý videl krásu a podstatu života v živote jednoduchého, obyčajného človeka, jeho práci a spojení s odkazom predkov a tradíciami. Etnograf, folklorista, fotograf, kameraman, filmový scenárista aj režisér, zberateľ, hudobník.... Continue Reading →

Z historického kalendára ::Učaroval mu svet mäkkýšov

V historickom kalendári na dnešný deň, 1. október, nájdeme aj meno nemeckého zoológa, ktorého práce boli dlhé obdobie základom systematickej klasifikácie ulitníkov. Ako kurátor kolekcie mäkkýšov prírodovedného múzea v Berlíne spracoval príslušné rozsiahle  zbierky a popísal ich. Vo fonde SlPK sa nachádza aj jedno jeho viaczväzkové dielo: THIELE, Johannes. 1931. Handbuch der systematischen Weichtierkunde. Erster... Continue Reading →

Z historického kalendára :: Svetová fyzika so slovenskou stopou

5. septembra 1906 (na základe dobrovoľného rozhodnutia, pod ktoré sa podpísali astma, slepota a najmä depresie) skončila životná púť rakúskeho fyzika, zakladateľa štatistickej fyziky, Ludwiga Boltzmanna. Na jeho náhrobnom kameni vo Viedni je vytesaný vzorec Bolzmannovej rovnice entropie, ktorú síce sformuloval do tejto podoby až Max Planck, ale základom je Boltzmannova teoretická práca. Jeho meno... Continue Reading →

Z historického kalendára :: Skúmal vesmír a stal sa súčasťou vesmíru…

23. augusta 1927 uzrel po prvý raz v Topoľčanoch svetlo tohto sveta budúci odborník na vesmírne deje a objekty a astronóm prof. RNDr. Ľubor Kresák, DrSc. Bol prvým slovenským profesorom astronómie a patril medzi zakladajúcich členov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.  Zaujímal sa najmä o pôvod, vývoj a priestorové rozloženie komét, asteroidov a meteorov a... Continue Reading →

Z historického kalendára :: Aj jeho smrť bola “kafkovská”…

19. augusta 1994 vo veku 70 rokov zomrel český spisovateľ Ladislav Fuks, označovaný za jedného "z najtemnejších českých autorov". Jeho tvorba niesla mnoho prívlastkov - alegorická, temná, inotajná, kafkovská, expresionistická, absurdná, známy bol zvláštny humor, ktorým privádzal svoje okolie do rozpakov. Skrátka - bola nejako iná. Snáď najznámejším dielom bol román spracovaný do filmovej podoby... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑