Ten, ktorý vedel pohladiť rastlinu…

Dnes, 10. mája 2020, uplynulo 100 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších reprezentantov slovenskej botanickej vedy, doc. RNDr. Jozefa Májovského, CSc. Stál pri prerode botanických záhrad ako zbierok najmä exotických drevín a rastlín na vedecko-výskumné pracoviská. Sám, ako riaditeľ Botanickej záhrady v Bratislave, bol aktívnym a inšpirujúcim príkladom toho, ako má takéto pracovisko vyzerať. Už v... Continue Reading →

Stabilita a zánik štruktúr v rozdielnych svetoch

Pri dnešnom pohľade do historického kalendára sa náš zrak zastavil pri dvoch menách, ktorých nositelia sa významným spôsobom zapísali do vývoja slovenskej vedy. Napriek tomu, že sa pohybovali vo výrazne odlišnom prostredí, spojiť by ich podľa nášho názoru mohol záujem o stabilitu a existenciu špecifických štruktúr a vzťahov. 28. mája 2013 opustil ten viditeľný, ale... Continue Reading →

… aby sa rozlúčili s prof. I. Točkom

Pred pár dňami slovenské médiá priniesli smutnú správu: v sobotu 9. mája 2020 odišiel vo veku nedožitých 79 rokov, od všetkých a všetkého čo mal rád, na svoju poslednú cestu prof. Ing. Imrich Točka, CS. Bývalý riadny, v poslednom období svojho života emeritný, profesor na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Svoj život... Continue Reading →

Stromy jeho života…

18. februára 2004 zomrel popredný slovenský botanik - fyziológ doc. RNDr. Gejza Steinhübel, DrSc. Jeho meno sa spája tak s pedagogickým pôsobením na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ako aj s vedeckým pôsobením na pôde Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene, neskôr na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene. Významná časť jeho života je spojená... Continue Reading →

Quo Vadis civilizácia…

... je hlavnou témou prác štyroch autorov, ktorí sa dnes dostali do hľadáčika nášho záujmu. Čo majú spoločné? V historickom kalendári sme ich mená našli v spojení s prvým mesiacom kalendárneho roka. Či už dátumom, ktorý bol začiatkom ich života, alebo tým konečným termínom osudu. Všetko sú to sociológovia a popularizátori vedy. To by možno... Continue Reading →

Z historického kalendára :: Počul zem, ako spieva…

Pred 125 rokmi, 14. októbra 1894 sa narodil národný umelec profesor Karol (Karel) PLICKA. Muž, ktorého považujú "za svojho" na obidvoch brehoch rieky Moravy. Človek, kotorý videl krásu a podstatu života v živote jednoduchého, obyčajného človeka, jeho práci a spojení s odkazom predkov a tradíciami. Etnograf, folklorista, fotograf, kameraman, filmový scenárista aj režisér, zberateľ, hudobník.... Continue Reading →

Z historického kalendára ::Učaroval mu svet mäkkýšov

V historickom kalendári na dnešný deň, 1. október, nájdeme aj meno nemeckého zoológa, ktorého práce boli dlhé obdobie základom systematickej klasifikácie ulitníkov. Ako kurátor kolekcie mäkkýšov prírodovedného múzea v Berlíne spracoval príslušné rozsiahle  zbierky a popísal ich. Vo fonde SlPK sa nachádza aj jedno jeho viaczväzkové dielo: THIELE, Johannes. 1931. Handbuch der systematischen Weichtierkunde. Erster... Continue Reading →

Z historického kalendára :: Svetová fyzika so slovenskou stopou

5. septembra 1906 (na základe dobrovoľného rozhodnutia, pod ktoré sa podpísali astma, slepota a najmä depresie) skončila životná púť rakúskeho fyzika, zakladateľa štatistickej fyziky, Ludwiga Boltzmanna. Na jeho náhrobnom kameni vo Viedni je vytesaný vzorec Bolzmannovej rovnice entropie, ktorú síce sformuloval do tejto podoby až Max Planck, ale základom je Boltzmannova teoretická práca. Jeho meno... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑