Ako na vzdialený prístup alebo čo s TuKANom?

Väčšina elektronických informačných zdrojov (bibliografických databáz aj databáz plných textov) je licencovaná, t. j. prístup ku nim majú na základe  kúpenej licencie učitelia a študenti SPU v Nitre v lokálnej sieti univerzity. Z počítačov s IP adresami univerzity (aj na internátoch) možno vyhľadávať v týchto databázach bez obmedzení. Pre plnohodnotnú prácu s nimi, napr. z... Continue Reading →

E-zdroje alebo elektronické informačné zdroje (EIZ)

Sú veľmi užitočné pri vyhľadávaní literatúry a pritom jednoduché na používanie. Sú to vlastne databázy plných textov alebo bibliografické databázy. Databázy plných textov obsahujú najmä knihy a články z časopisov, či zborníkov, väčšina z nich sa dá online čítať, uložiť ako pdf alebo poslať e-mailom. Bibliografické databázy majú málo plných textov, sú však mimoriadne obsahovo... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑