O blogu

Tento blog bol pôvodne určený študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a bol zameraný najmä na prácu s literatúrou pri príprave seminárnych, bakalárskych či diplomových plác. 

Zapáčila sa nám myšlienka, že by sme ho mohli rozšíriť aj na iné témy zo života Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU, tak sme sa rozhodli to skúsiť. 

Informácie v časti “Pre študentov” vyjadrujú postoj a názory Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre týkajúce sa vyhľadávania a práce s odbornou literatúrou. Budeme veľmi radi, ak sa k ich obsahu vyjadria napríklad aj pedagógovia – či už pozitívne alebo negatívne. Uvítame tiež akékoľvek námety a návrhy na úpravu a doplnenie.

 

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑