AKO CITOVAŤ – elektronická pošta

Poštu citujeme iba so súhlasom druhej strany. Zápis údajov a interpunkcia: PRIEZVISKO, Meno. Dátum prijatia správy. Predmet správy. Osobná komunikácia. (Elektronická pošta). V texte citovať napríklad: Údaje sme doplnili elektronickou komunikáciou (Bartovič, 2022) .... V zozname použitej literatúry uviesť napríklad:

AKO CITOVAŤ – článok zo zborníka

Zápis údajov a interpunkcia: PRIEZVISKO, Meno a PRIEZVISKO, Meno. Rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania: Vydavateľ, s.  Z-W. ISBN.            V texte citovať napríklad: Bakay a Miklášová (2021) popisujú riešenie ... alebo Ako popisujú niektorí autori (Bakay a Miklášová, 2021), riešením je V zozname použitej literatúry uviesť napríklad:

AKO CITOVAŤ – článok v online časopise

Povinným údajom je: dátum citovania (na konci, v hranatých zátvorkách), presná url adresa alebo DOI (prednosť má DOI), ako funkčná linka Zápis údajov a interpunkcia: PRIEZVISKO, Meno; PRIEZVISKO, Meno a PRIEZVISKO, Meno. Rok vydania. Názov článku. In Názov časopisu. (Online), roč.. X, č. Y, s. Z-W. Dostupné na: url adresa alebo DOI [cit. RRRR-MM-DD]. V texte citovať... Continue Reading →

AKO CITOVAŤ – článok v tlačenom časopise

Ak článok má 5 autorov a menej,  treba ich v zázname uviesť všetkých. Oddeľujeme ich bodkočiarkou alebo pomlčkou, pred menom posledného autora píšeme "a". Ak je autorov viac ako 5, môžeme vypísať všetkých, ale stačí aj iba uviesť prvého a použiť skratku "et al". Zápis údajov a interpunkcia: PRIEZVISKO, Meno; PRIEZVISKO, Meno a PRIEZVISKO, Meno. Rok vydania.... Continue Reading →

AKO CITOVAŤ – záverečná práca (tlačená)

Zápis údajov a interpunkcia: PRIEZVISKO, Meno. Rok vydania. Názov práce. Diplomová práca. Sídlo vysokej školy: Názov vysokej školy, Fakulta. Počet strán. V texte citovať napríklad: Pastorková, 2019 V zozname použitej literatúry uviesť napríklad: PASTORKOVÁ, M. 2019. Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie seniorov. Diplomová práca. Nitra: SPU, FEM. 87 s. Názov vysokej školy a fakulty sa môže... Continue Reading →

AKO CITOVAŤ – Blog

Odporúčame odkazovať na renomované, vedecké blogy. Rok odvodzujeme od dátumu publikovania/ zverejnenia/aktualizácie/ blogového článku. Ak má blog uvedeného autora, začíname jeho menom. Zápis údajov a interpunkcia: NÁZOV BLOGU. Rok. Názov príspevku. Označenie typu zdroja. Dátum publikovania. Dostupné na: url adresa [cit. RRRR-MM-DD]. V texte citovať napríklad: Science blogs, 2021 V zozname použitej literatúry uviesť napríklad: SCIENCE... Continue Reading →

AKO CITOVAŤ – tlačená kniha menej ako 5 autorov

Ak má kniha 5 a menej autorov, treba ich v zázname uviesť všetkých. Mená medzi sebou oddeľujeme bodkočiarkou, alebo pomlčkou, pred menom posledného autora píšeme "a". Povinné údaje a ich poradie: PRIEZVISKO, Meno; PRIEZVISKO, Meno; PRIEZVISKO, Meno a PRIEZVISKO, Meno.  Rok vydania. Názov knihy. Poradie vydania iné ako prvé. Miesto vydania: Vydavateľ. Počet strán. ISBN.... Continue Reading →

AKO CITOVAŤ – e-kniha

Povinné údaje a ich poradie: PRIEZVISKO, Meno; PRIEZVISKO, Meno a PRIEZVISKO, Meno. Rok vydania. Názov knihy. (Online). Miesto vydania: Vydavateľ. Počet strán. ISBN. Dostupné na: url adresa alebo DOI  [cit RRRR-MM-DD]. V texte citovať napríklad: Milone, P.; Ventura, F.; Ye, J. 2015 alebo Milone, P. et al., 2015 V zozname použitej literatúry uviesť napríklad: MILONE,... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑