AKO CITOVAŤ

Ukážky citovania – odporúčanie pre záverečné práce študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre:

Blog

Článok v tlačenom časopise

Článok v online časopise

Článok v tlačenom zborníku

Článok v zborníku na CD

Článok v online zborníku

Databáza

Dáta

E-kniha

Elektronická pošta

Kniha – tlačená 1 až 5 autorov

Kniha tlačená – viac ako 5 autorov

Kniha na CD

Kapitola v knihe

Norma

Mapa

Mapa z webu

Patentový dokument  (patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka)

Prezentácia

Softvér

Video

Zákon / Vyhláška

Záverečná (dizertačná/diplomová/bakalárska) práca tlačená

Záverečná (dizertačná/diplomová/bakalárska) práca online

Webová stránka

Sekundárna (prevzatá, sprostredkovaná) citácia

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU, venovaných téme citovania a vytvárania odkazov.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: