Dvojaké kvartily v Journal Citations Report?

Ročník Journal Citation Reports (JCR) 2021, obsahujúci údaje o časopisoch za rok 2020, priniesol viaceré zmeny v zobrazovaní údajov, ich grafickej prezentácii a tiež obsahu. V nedávnom čase sprístupnil Clarivate nové rozhranie Web of Science, takže sa cesta k JCR zmenila nasledovne: Samozrejme, prístup je plne funkčný iba z počítačov s IP adresou univerzity alebo cez... Continue Reading →

Kvartily vo výstupoch EPCA

Vo výstupoch EPCA možno vytvárať zostavy pre autorov a pracoviská aj na základe kvartilu JCR (Journal Citation Reports), ktorý čerpá údaje o citovanosti z Web of Science alebo SJR (Scimago Journal Rank), ktorý čerpá údaje o citovanosti zo Scopus. Stačí si zvoliť príslušné parametre a vybrať z ponuky buď Kvartily JCR alebo Kvartily SJR: Údaje... Continue Reading →

Scientometrické údaje vo výstupoch EPCA

Do Databázy publikačnej činnosti zamestnancov SPU v Nitre sme doplnili niektoré scientometrické údaje. Okrem impakt faktora časopisu a h-indexu sú to najmä kvartily podľa Journal Citation Reports (JCR) , ktorý čerpá údaje o citovanosti z Web of Science alebo Scimago Journal Rank (SJR), ktorý čerpá údaje o citovanosti zo Scopus. K dispozícii sú údaje v... Continue Reading →

Doplnenie publikácií do ORCID z databázy publikačnej činnosti zamestnancov SPU prostredníctvom Citace PRO

Najskôr si treba urobiť registráciu v Citace PRO a po zaregistrovaní sa do Citace PRO prihlásiť.   Ďalší krok si vyžaduje prechod na stránku knižnice, v Citace PRO však treba zostať prihlásený. Publikačná činnosť zamestnancov SPU je súčasťou bibliografickej databázy, preto treba publikácie hľadať v nej. Vyhľadané publikácie sa z bibliografickej databázy nedajú exportovať do... Continue Reading →

Doplnenie publikácií do ORCID importom zo Scopus

Pre doplnenie publikácií sa prihláste do ORCID profilu. Používajte "Personal account". SPU v Nitre nemá vytvorený "Institutional account". Pridanie publikácií do ORCID profilu z databázy Scopus umožňuje funkcia "Add works", "Search and links" ORCID Vás požiada o súhlas s prístupom pre Scopus do Vášho ORCID záznamu. Súhlas treba udeliť tlačítkom "Authorize" (súhlas sa udeľuje iba... Continue Reading →

Doplnenie publikácií do ORCID importom z Web of Science

Doplnenie publikácií z Web of Science nemusí byť bez problémov najmä preto, že sa nedá urobiť priamo z tejto databázy. Robí sa prostredníctvom Publons, čo je komerčná stránka zameraná na sledovanie recenzných a editorských aktivít vedcov. Pre doplnenie publikácií sa prihláste do ORCID profilu. Používajte "Personal account". SPU v Nitre nemá vytvorený "Institutional account" (obrázok... Continue Reading →

Registrácia ORCID iD – odporúčania

Vytvorenie ORCID iD je jednoduché – stačí vyplniť formulár na stránke ORCID. Nemalo by to trvať dlhšie ako minútu. Je však zopár vecí, na ktoré si treba dať pozor: Okrem korporátneho e-mailu (uniag.sk) odporúčame pri registrácii uviesť aj súkromnú e-mailovú adresu. Môže to byť užitočné v prípade zmeny pracoviska. Nastavenie viditeľnosti "Visibility settings" odporúčame zvoliť... Continue Reading →

Zmeny v preraďovaní publikácií v CREPČ

Novelizácia Zákona o vysokých školách Zákonom č. 270/2018 Z.z. sa do veľkej miery dotkla aj evidencie publikačnej činnosti na vysokých školách. O. i. upresnila postupy pri zmenách kategórií publikačnej činnosti zo strany prevádzkovateľa CREPČ - Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR). V zákone sa uvádza, že publikácii možno zmeniť kategóriu na základe posúdenia... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑