Dvojaké kvartily v Journal Citations Report?

Ročník Journal Citation Reports (JCR) 2021, obsahujúci údaje o časopisoch za rok 2020, priniesol viaceré zmeny v zobrazovaní údajov, ich grafickej prezentácii a tiež obsahu. V nedávnom čase sprístupnil Clarivate nové rozhranie Web of Science, takže sa cesta k JCR zmenila nasledovne: Samozrejme, prístup je plne funkčný iba z počítačov s IP adresou univerzity alebo cez... Continue Reading →

Kvartily vo výstupoch EPCA

Vo výstupoch EPCA možno vytvárať zostavy pre autorov a pracoviská aj na základe kvartilu JCR (Journal Citation Reports), ktorý čerpá údaje o citovanosti z Web of Science alebo SJR (Scimago Journal Rank), ktorý čerpá údaje o citovanosti zo Scopus. Stačí si zvoliť príslušné parametre a vybrať z ponuky buď Kvartily JCR alebo Kvartily SJR: Údaje... Continue Reading →

Scientometrické údaje vo výstupoch EPCA

Do Databázy publikačnej činnosti zamestnancov SPU v Nitre sme doplnili niektoré scientometrické údaje. Okrem impakt faktora časopisu a h-indexu sú to najmä kvartily podľa Journal Citation Reports (JCR) , ktorý čerpá údaje o citovanosti z Web of Science alebo Scimago Journal Rank (SJR), ktorý čerpá údaje o citovanosti zo Scopus. K dispozícii sú údaje v... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑