Výstupy EPCA – zmeny od decembra 2022

Aplikáciu Výstupy EPCA, ktorá slúži pracoviskám a zamestnancom SPU v Nitre na tvorbu výstupov publikačnej činnosti a ohlasov priebežne upravujeme. V roku 2022 prešla viacerými úpravami najmä kvôli Vyhláške MŠVVaŠ 397/2020 , ktorá zásadne zmenila kategórie publikačnej činnosti a ohlasov. Položky pridané z dôvodu novej vyhlášky Kategórie publikačnej činnosti od roku 2022 Študijný odbor Kategórie... Continue Reading →

Kvartily vo výstupoch EPCA

Vo výstupoch EPCA možno vytvárať zostavy pre autorov a pracoviská aj na základe kvartilu JCR (Journal Citation Reports), ktorý čerpá údaje o citovanosti z Web of Science alebo SJR (Scimago Journal Rank), ktorý čerpá údaje o citovanosti zo Scopus. Stačí si zvoliť príslušné parametre a vybrať z ponuky buď Kvartily JCR alebo Kvartily SJR: Údaje... Continue Reading →

Scientometrické údaje vo výstupoch EPCA

Do Databázy publikačnej činnosti zamestnancov SPU v Nitre sme doplnili niektoré scientometrické údaje. Okrem impakt faktora časopisu a h-indexu sú to najmä kvartily podľa Journal Citation Reports (JCR) , ktorý čerpá údaje o citovanosti z Web of Science alebo Scimago Journal Rank (SJR), ktorý čerpá údaje o citovanosti zo Scopus. K dispozícii sú údaje v... Continue Reading →

Zmeny v preraďovaní publikácií v CREPČ

Novelizácia Zákona o vysokých školách Zákonom č. 270/2018 Z.z. sa do veľkej miery dotkla aj evidencie publikačnej činnosti na vysokých školách. O. i. upresnila postupy pri zmenách kategórií publikačnej činnosti zo strany prevádzkovateľa CREPČ - Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR). V zákone sa uvádza, že publikácii možno zmeniť kategóriu na základe posúdenia... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑