Keď mŕtvi učia živých…

8. júna 1600 začal v Prahe Ján Jessenius prvú verejnú pitvu ľudského tela. Položil tým nielen základy novej kvality vzdelávania nielen medikov a medicíny, ale aj základy novej kvality vo vede forenznej. Napriek tomu, že ide o tému, ktorá nie je na prvý pohľad príjemná či optimistická, pripomeňme si tento akt odvahy a pevného presvedčenia... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑