Kde by bol svet bez tepelnej sterilizácie (potravín)? Nicolas Appert

5. júna 1841 zomrel francúzsky vynálezca, ktorý položil základ nielen zdravého uskladňovania potravín nielen v domácnostiach, ale rozsiahlemu priemyselnému odvetviu - konzervovaniu potravín. Jeho metóda konzervovania je kombináciou uskladnenia v hermeticky uzatvorenej nádobe a tepelnej sterilizácie. O úspechu prinášajú svedectvá ukážkovo naplnené police v komorách, špajziach... Tepelne sterilizujeme množstvo produktov či už rastlinného alebo živočíšneho... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑