Zmeny v preraďovaní publikácií v CREPČ

Novelizácia Zákona o vysokých školách Zákonom č. 270/2018 Z.z. sa do veľkej miery dotkla aj evidencie publikačnej činnosti na vysokých školách. O. i. upresnila postupy pri zmenách kategórií publikačnej činnosti zo strany prevádzkovateľa CREPČ - Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR). V zákone sa uvádza, že publikácii možno zmeniť kategóriu na základe posúdenia... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑