Ten, ktorý vedel pohladiť rastlinu…

Dnes, 10. mája 2020, uplynulo 100 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších reprezentantov slovenskej botanickej vedy, doc. RNDr. Jozefa Májovského, CSc. Stál pri prerode botanických záhrad ako zbierok najmä exotických drevín a rastlín na vedecko-výskumné pracoviská. Sám, ako riaditeľ Botanickej záhrady v Bratislave, bol aktívnym a inšpirujúcim príkladom toho, ako má takéto pracovisko vyzerať. Už v... Continue Reading →

Stromy jeho života…

18. februára 2004 zomrel popredný slovenský botanik - fyziológ doc. RNDr. Gejza Steinhübel, DrSc. Jeho meno sa spája tak s pedagogickým pôsobením na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ako aj s vedeckým pôsobením na pôde Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene, neskôr na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene. Významná časť jeho života je spojená... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑