Z historického kalendára :: Matéria aj duša

Pred 80. rokmi (6. júna 1939)  sa v Skačanoch narodil doc. MVdr. Ing. Norbert Michal Beňuška, PhD., ktorý sa odborne profiloval v oblasti výživy hospodárskych zvierat, porúch metabolizmu a veterinárnej farmakológie (liečivá a kŕmne aditíva). Externe pôsobil na niekoľkých vysokých školách na Slovensku, v rokoch 1994-1998 pôsobil vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR. Je... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑