Z historického kalendára :: Skúmal vesmír a stal sa súčasťou vesmíru…

23. augusta 1927 uzrel po prvý raz v Topoľčanoch svetlo tohto sveta budúci odborník na vesmírne deje a objekty a astronóm prof. RNDr. Ľubor Kresák, DrSc. Bol prvým slovenským profesorom astronómie a patril medzi zakladajúcich členov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.  Zaujímal sa najmä o pôvod, vývoj a priestorové rozloženie komét, asteroidov a meteorov a... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑