Výstupy EPCA – zmeny od decembra 2022

Aplikáciu Výstupy EPCA, ktorá slúži pracoviskám a zamestnancom SPU v Nitre na tvorbu výstupov publikačnej činnosti a ohlasov priebežne upravujeme.

V roku 2022 prešla viacerými úpravami najmä kvôli Vyhláške MŠVVaŠ 397/2020 , ktorá zásadne zmenila kategórie publikačnej činnosti a ohlasov.

Položky pridané z dôvodu novej vyhlášky

 • Kategórie publikačnej činnosti od roku 2022
 • Študijný odbor
 • Kategórie ohlasov od roku 2022

Kategórie publikačnej činnosti od roku 2022

Sú jednoduchšie, ako tie, ktoré platili do roku 2021. Je ich celkom 15 a sú rozdelené do 6 skupín: V – vedecké, O – odborné, P – pedagogické, U – umelecké, D – dokumenty práv duševného vlastníctva, I – iné.

Jednotlivé kategórie upresňujú typy výstupov. Typ výstupu je napríklad článok, príspevok z podujatia, monografia, kapitola, učebný text a podobne.

Informácia o type výstupu je súčasťou záznamu (na obrázku dolu zvýraznené podčiarknutím). Pre lepšiu orientáciu má každá publikácia, ktorú na SPU evidujeme od roku 2022, novú aj starú kategóriu.

Kategórie ohlasov od roku 2022

Tiež sa zjednodušili, zostali iba tri: 1 – citácie registrované v citačných indexoch, 2 – citácie v publikáciách a databázach okrem citačných indexov, 3- recenzie a umelecké kritiky.

Pri evidovaní ohlasov na publikácie zamestnancov SPU od roku 2022 (rovnako ako pri evidovaní publikácií) uvádzame novú aj starú kategóriu. Stará kategorizácia ohlasov tiež používala číselné označenie (1, 2. 3 …), preto sme pre odlíšenie pridali ku všetkým starým kategóriám ohlasov znak*.

Na obrázku dolu sú šípkou vyznačené kategórie ohlasov. V prvom prípade ide o ohlas z roku 2021 , ktorý má uvedenú iba starú kategóriu, označenú hviezdičkou. V druhom prípade má ohlas z roku 2022 starú aj novú kategóriu, stará kategória je tiež označená hviezdičkou.

Výhodou toho, že publikácie aj ohlasy majú uvedenú starú a novú kategóriu je, že ak autori potrebujú prehľad publikácií / ohlasov evidovaných podľa starej vyhlášky platnej do roku 2021 aj podľa novej vyhlášky platnej od roku 2022, môžu ich mať v spoločnom výstupe a so spoločnou štatistikou (podľa starej kategorizácie).

Funkcie Štatistiky a Triedenie

Pribudla možnosť vytvárať štatistiky a triediť výstupy podľa novej kategorizácie.

 • Zatiaľ odporúčame štandardne používať štatistiky a triedenie podľa kategorizácie do roku 2021.
 • Kategorizácia od roku 2022 je relevantná výlučne pre publikácie / ohlasy evidované od roku 2022.

POZOR! V prípade zmiešaných výstupov, obsahujúcich publikácie / ohlasy napr. za rok 2019 – 2022 nie je vhodné zvoliť naraz štatistiku Kategória publikačnej činnosti do 2021 aj Kategória publikačnej činnosti od 2022. Publikácie / ohlasy by boli započítané opakovane.

Pribudla voľba Typ dokumentu vo funkcii Triedenie.

 • Vzťahuje sa iba na výstupy evidované od roku 2022. Odporúča sa kombinovať ju s triedením Kategória publikačnej činnosti od 2022. Publikácie vo výstupe sa zotriedia najskôr podľa kategórie (V1, V2…) a v rámci kategórie podľa typu výstupu (monografia, zborník, kapitola ….).

Funkcia Ďalšie nastavenia

Ponuka volieb sa zjednodušila, premenovali a usporiadali sa jej položky.

Ďalšie nastavenia (obrázok dolu) umožňujú výstup publikačnej činnosti doplniť o údaje:

 • Študijný odbor
 • Oblasť výskumu
 • Scientometrické údaje (najmä kvartily časopisov)
 • Percentuálne podiely autorov
 • Počet autorských hárkov (iba v prípade, ak ich autor dal k dispozícii).

Pre výstup ohlasov sú užitočné nastavenia podľa ďalšieho obrázka.

 • Voľba Zobraziť len ohlasy danej kategórie a Zobraziť iba ohlasy daného roku umožní vyselektovať vo výstupe ohlasy za zvolenú kategóriu (napr. 1) a za zvolené obdobie (napr. 2019 – 2022).
 • Triedenie ohlasov podľa kategórie ohlasu a odsadenie ohlasov doprava urobí výstup prehľadnejší.

Ponuka typov výstupov (zobrazovacích formátov)

Na záver uvádzame zmenu, ktorú si používateľ aplikácie Výstupy EPCA všimne zrejme ako prvú.Výrazne sa zredukovala možnosť výberu Typov výstupov (na obrázku dolu zvýraznené červenými čiarami). Doterajšia široká ponuka bola mätúca a mnohé z typov výstupov sa takmer nepoužívali.

Pre štandardný výstup autora / pracoviska odporúčame používať výstupy

 • Publikačná činnosť – univerzálny (v minulej verzii označovaný ako Akreditácie – publikácie)
 • Citácie – univerzálny (v minulej verzii označovaný ako Akreditácie – citácie).

Ďalšie dva výstupy v ponuke (Publikačná činnosť – podrobný a Publikačná činnosť podrobný s ohlasmi) sú doplnené o niektoré údaje, najmä o údaje o projektoch. Údaje o projektoch sa preberajú z publikácií.

Výstup BibTex slúži na správu odkazov. Jeho prípadné použitie odporúčame konzultovať s knižnicou.

Tým, ktorí s aplikáciou Výstupy EPCA nemajú žiadne skúsenosti možno pomôže krátky návod na youtube.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: