Zmeny v preraďovaní publikácií v CREPČ

Novelizácia Zákona o vysokých školách Zákonom č. 270/2018 Z.z. sa do veľkej miery dotkla aj evidencie publikačnej činnosti na vysokých školách. O. i. upresnila postupy pri zmenách kategórií publikačnej činnosti zo strany prevádzkovateľa CREPČ – Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR).

V zákone sa uvádza, že publikácii možno zmeniť kategóriu na základe posúdenia formálneho alebo obsahového.

Posúdenie z formálneho hľadiska robí CVTI SR, resp. jeho pracovisko – Odbor pre hodnotenie vedy. Sledujú sa formálne kritériá, ako napr. rozsah, náklad, recenzovanie, ISBN/ISSN, počet autorov monografie, uvádzanie autorov kapitol,  a porovnávajú sa s kritériami uvedenými vo Vyhláške 456/2012 MŠVVaŠ. Ak Odbor pre hodnotenie  vedy usúdi, že publikácia nespĺňa formálne kritériá pre danú kategóriu, zmení ju. O zmene kategórie e-mailom informuje príslušnú akademickú knižnicu, ktorá musí zmenu urobiť aj vo svojej lokálnej databáze a informovať autora. Dôležité je, že voči zmene kategórie na základe formálnych kritérií nemožno podať námietku. Akokoľvek nespravodlivá sa javí autorovi alebo knižnici, musí ju akceptovať.

Posúdenie z obsahového hľadiska robí odborný hodnotiteľský orgán CVTI, ktorý je zložený z odborníkov rôzny vedných oblastí. Jeho činnosť sa týka najmä posudzovania vedeckých monografií. V prípade zmeny kategórie na základe rozhodnutia odborného hodnotiteľského orgánu oznámi CVTI návrh na zmenu kategórie. Proti tomuto rozhodnutiu sa autor môže odvolať  prostredníctvom knižnice. Túto možnosť mali autori aj v minulosti, zmenili sa však termíny:

  • autor sa môže odvolať do 20 pracovných dní od doručenia návrhu na zmenu kategórie (predtým do 15 dní),
  • hodnotiteľský orgán sa k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní (predtým do 40 dní).

Ďalšou novinkou je, že ak hodnotiteľský orgán námietke nevyhovie, nemožno sa odvolať opakovane.

Posudzovanie vedeckých monografií z obsahového hľadiska je vo veľkom časovom sklze. Ešte vždy nemáme výsledky ich posudzovania od roku 2013 doteraz, s výnimkou prípadov keď autori žiadali o prednostné posúdenie.

Prekvapivé je, že aj zmeny kategórií na základe nesplnenia formálnych kritérií sa týkajú  starších publikácií – posledné preradenie publikácií SPU sa týkalo napr. roku 2013. CVTI SR argumentuje tým, že zmeny robí najmä preto, aby sa zosúladilo zaraďovanie publikácií medzi vysokými školami a dodržiavanie vyhlášky. Kým niektoré VŠ pri kategorizácii publikácií striktne dodržujú vyhlášku, iné nie a vznikajú tak veľké disproporcie, ktoré chce CVTI odstrániť. S týmto prístupom sa dá súhlasiť, avšak veľký časový posun, s ktorým sa zmeny realizujú je veľmi nešťastný. Dôvodov je veľa a tie najzásadnejšie sú, že publikácie ktoré sa teraz preraďujú, boli s pôvodnými kategóriami akceptované pri delení rozpočtu, pri akreditáciách, či pri plnení kritérií na habilitácie alebo inaugurácie.

Problém retrospektívneho preraďovania publikácií do veľkej miery eliminuje CREPČ2, v ktorom sa eviduje publikačná činnosť od roku 2018. V CREPČ 2 sa môže zaevidovať publikácia viacerých VŠ iba raz a tieto sa musia dohodnúť už pri evidencii na kategórii a následne ju odobruje pracovník Odboru pre hodnotenie vedy.  Pokiaľ ide o staršie publikácie, čaká nás zrejme ešte viacero zmien.

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: